U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Uitbreiding aantal kwekers en opvolging zijn nodig

Markt biologische bloembollen groeit harder dan aanbod

Er is meer vraag dan aanbod van biologische bloembollen, zo weet de grootste Nederlandse bio-bollenteler Huiberts al een aantal jaren.
Uitbreiding van het areaal is nodig en ook opvolging speelt een belangrijke rol. Meer dan de helft van de boerenbedrijven heeft geen opvolging.
De familie Huiberts staat bekend als pionier in de sector en wil met een antwoord komen.
John Huiberts strijdt voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel waarbij de missie van het boerenbedrijf centraal staat.

Uitbreiding areaal biologische bloembollen is hard nodig
De vraag naar biologische bloembollen groeit harder dan de huidige telers aan kunnen.
In de afgelopen 5 jaar is de vraag met 200% toegenomen en de verwachting is deze nog verder zal stijgen.
De grootste teler op het gebied van biologische bollenteelt is Huiberts.
Hij verkoopt indirect en direct 75% van alle biologische bloembollen die in Nederland worden geproduceerd.
Om aan de toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen is uitbreiding van het areaal nodig.
John: "De consument is zich steeds bewuster van het belang van biologische tuinplanten en -bollen.
Wij zijn hier ontzettend blij mee, maar zien tegelijkertijd dat we niet aan de vraag naar bio bollen kunnen voldoen.
Dat is zonde voor zowel de handel en de kans om natuurinclusief telen te laten groeien in Nederland."

Meer dan de helft van de boerenbedrijven heeft geen opvolger
Bijkomend probleem is dat de sector kampt met een tekort aan opvolging.
In 2023 berekende het CBS dat van de boerenbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder maar liefst 57% geen opvolging heeft.
Dit komt onder andere door hoge grondprijzen, zwalkende politiek en een niet altijd aantrekkelijke toekomst voor jongen mensen in het vak (hoge schulden, hard werken).
"We moeten naar andere bedrijfsmodellen om het voor jonge boeren aantrekkelijker te maken ons prachtige werk over te nemen.
En dat is precies wat wij gaan doen", aldus John.

Oplossing - model waarbij missie centraal staat
John zoekt een opvolger die de biologische teelt van bollen voortzet.
"Wij willen nieuwe telers de kans bieden om dit mooie vak te leren waarbij de bodem en natuur centraal staat,
zonder dat ze zich tot over de oren in de schulden stoppen.
Wij onderzoeken momenteel alternatieve bedrijfsvormen die het makkelijker maken voor jongen boeren om het bedrijf over te nemen.
We roepen geïnteresseerde ondernemers en telers die uitzien naar een toekomstbestendige biologische bollenteelt op om contact met ons op te nemen".

Belang van biologische bollen
De Nederlandse biodiversiteit is in 50 jaar met ruim 75% afgenomen en het oppervlaktewater voldoet niet meer aan de gestelde eisen.
Het kweken van gangbare bollen staat onder druk vanwege de vervuiling door het gebruik van pesticiden die op het land en in water terechtkomen.
Deze gifstoffen zorgen er ook voor dat het bodemleven uitsterft.
Het telen van biologische bloembollen zorgt voor meer biodiversiteit, meer bodemleven en zuivert bovendien het water.

Voor meer informatie:
John en Johanna Huiberts
Huiberts biologische bloembollen
Ruigeweg 39
1752 HB Sint Maartensvlotbrug
john@huibertsbloembollen.nl
www.huibertsbloembollen.nl