U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Onder-groenbemester-zode planten

Groenbemester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het rooien van de bollen wordt niet-kerende-grondbewerking toegepast. Daarna wordt een groenbemestermengsel gezaaid.

Groenbemesting houdt in dat er planten worden geteeld die na de groei worden gemulchd.

Hiermee wordt het organische stofgehalte verhoogd. Na het zaaien van de gemengde groenbemester, wordt onze eigen biologische compost over het perceel verdeeld.

Enige tijd voor het bollenplanten wordt de groenbemester gemaaid. Hierdoor ontstaat een mooie gemengde-groenbemester-zode. 

 

Bollen planten

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij planten onze biologische bollen met een speciale plantmachine. Deze tilt de zode op, verspreidt de bloembollen er onder en legt de zode weer terug.

Hierdoor wordt de bodem zo weinig mogelijk verstoord. John heeft deze plantmachine zelf doorontwikkeld en steeds weer verbeterd.

Winterdek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomend voordeel is dat de groenbemesterzode een dekentje tegen de vorst vormt. Hierdoor kan het strodekken achterwege gelaten worden.

Deze manier van werken scheelt 3 werkgangen met de trekker. Dit geeft een besparing op dieselolie en het milieu.

JBM Mulcher

Onkruidbestrijding en mulchen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onkruidbestrijding is een uitdaging als er geen chemie wordt gebruikt. De juiste machine voor ons bleek nog niet te bestaan.

John ontwikkelde daarom de oplossing zelf. De JBM mulcher hakt het gewas net boven de wortels af.

Hierdoor is er nagenoeg geen hergroei en ontstaat een mulchlaag op het veld. Meer info over mulch kunt u hier vinden.

 

Voordelen van de JBM Mulcher zijn:

-          Ondiepe werking met minimale belasting bodemleven

-          Goede vertering van groenbemester in bovenlaag

-          Traploze werkdiepte-instelling

-          Automatische diepteregeling

-          Vraagt weinig vermogen

-          Omkeerbaar voor in de fronthef

 

Verkoop van de JBM Mulcher verloopt via www.wnkramer.nl  mail: info@wnkramer.nl