U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bodem

Een gezonde bodem geeft gezonde gewassen. Dat is ons uitganspunt.

Bodemleven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillende lagen van de bodem hebben ieder hun eigen bodemleven dat bestaat uit o.a. wormen en micro-organismen.

Als land geploegd wordt, worden deze bodemlagen omgekeerd.

Het nuttige bodemleven van de bovenlaag wordt onderop gewerkt en de bodembiologie van de onderlaag komt naar boven.

Op die manier wordt het bodemleven zwaar verstoord.

 

Niet kerende grondbewerking (NKG)

Om de bodemlagen intact te houden passen wij niet-kerende-grondbewerking toe.

Een goede bodemstructuur ontstaat niet door grondbewerking, maar door de processen van levende biomassa.

 

Compost en bokashi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruikt van onze eigen biologische en verrijkte compost vormt de basis van een gezond bodemleven.

Onze bokashi maken wij van natuurhooi afkomstig uit natuurgebied ‘Het Zwanenwater’. (https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zwanenwater)

 

Wilt u nog meer lezen over bodemleven? Dat kan hier!