U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Natuur bij Huiberts

Bijen, vlinders en andere insecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insecten zijn van harte welkom bij ons. Doordat wij geen chemische spuitmiddelen gebruiken, kunnen zij zich volop ontwikkelen.

Interessant is dat wij nagenoeg geen bladluizen in onze gewassen hebben. Dat komt doordat wij geen kunstmest gebruiken.

Door kunstmest worden gewassen juist extra aantrekkelijk voor bladluizen. 

De grote biodiversiteit op onze velden levert volop voedsel voor insecten en biedt schuilplaats aan natuurlijke vijanden van de bladluis.

Wil je meer weten over bloeiende akkerranden en gemengde groenbemesters? Klik dan op deze link.

 

Vogels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo beneden, zo boven. Als het bodemleven gezond is, geeft dat ook leven boven de grond.

Doordat wij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, zijn in ons land ook veel spinnetjes, kevertjes en andere insecten.

Die vormen weer samen met de wormen gezond voedsel voor vogels en hun jongen. Voor jonge veldleeuweriken en jonge patrijzen zijn deze diertjes van levensbelang.

De vele veldleeuweriken die hun lied hoog boven onze velden zingen, laten zien dat het bij ons goed gaat met de natuur.

Het is prachtig om een patrijzenpaartje met hun jongen te zien opvliegen tijdens een wandeling door ons land. Vele gele kwikstaarten hebben hun nesten op onze percelen.

Als wisselteelt hebben wij elk jaar weer een perceel 'wintervoedselakker' waar vele putters, kneuen, vinken en andere vogels foerageren.

Een torenvalkpaartje en hun jongen houden op onze velden de muizenstand onder controle.

Reden genoeg voor de Agrarische Natuurvereniging om John in 2018 te kiezen tot Vogelvriendelijkste Agrariër. (www.anvhollandsnoorden.nl)

In het voorjaar komen de boerenzwaluwen uit Midden-Afrika weer terug in onze schuren om te broeden.

Vol bewondering zien we dat ze elk jaar hun eigen nestjes weer terug vinden na vele duizenden kilometers te hebben gevlogen.

Tegen het eind van de zomer vliegen er rond de honderd zwaluwen naar buiten, elke ochtend als wij de deuren van de schuur openen.